Palkkioperusteet

Palkkio perustuu käytettyyn aikaan. Tuntiveloituksemme oikeudenkäyntiasioissa on 220 €/h + arvonlisävero 24 % ja perintöoikeudellisissa asioissa 165 €/h + alv 24 %.

Kulujen osalta veloitus perustuu toteutuneisiin kuluihin. Matkakuluina veloitamme kulloisenkin voimassa olevan kilometrikorvauksen määrän.

Mahdollisesta ennakkopalkkiosta sovitaan kussakin tapauksessa erikseen

Toimisto hoitaa myös oikeusapulain mukaisia toimeksiantoja sekä oikeuden määrääminä avustaa asianomistajia tai puolustaa rikosasian vastaajia. Näiden edellytyksistä ja palkkioista säädetään laissa ja asetuksessa. Maksuttomuus tai maksullisuus asiakkaalle riippuu muun ohessa hänen tuloistaan ja varallisuudesta.

Asianajotoimisto Saksa & Savinainen Ky